phongkhamdasothic283's Recent Activity

 1. phongkhamdasothic283 đã trả lời vào chủ đề Coinmarketcap tái thiết lại hệ thống theo dõi giá tiền điện tử tại Hàn Quốc.

  Bài viết rất hữu ích

  22/2/18 lúc 16:38
 2. phongkhamdasothic283 đã trả lời vào chủ đề Chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin tại Nhật Bản ngày càng phổ biến..

  Bài viết rất hữu ích

  22/2/18 lúc 16:36
 3. phongkhamdasothic283 đã trả lời vào chủ đề Giải thích đồ thị không có chu trình - DAG, Blockchain 3.0.

  Cảm ơn đã chia sẻ

  21/2/18 lúc 13:05
 4. phongkhamdasothic283 đã trả lời vào chủ đề Mấy anh chị mất bao nhiêu trong đợt bão này r???.

  Cảm ơn đã chia sẻ

  21/2/18 lúc 13:03